Digitale toestemmingsverklaring zorgverlener

voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek "LUISTERTIJD"


Om oncologische zorgverleners voor te bereiden en te ondersteunen in de communicatie met (actiever participerende) patiënten is Luistertijd ontwikkeld (meer hierover zie https://luistertijd.nivel.nl/voor-zorgverleners). Wij willen u vragen om mee te werken aan een onderzoek waarin wordt nagegaan wat oncologische zorgverleners van Luistertijd vinden. De gegevens die in het kader van dit onderzoek worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Om deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek Luistertijd dient u onderstaande toestemmingsverklaring in te vullen.
Ik heb de schriftelijke informatie over het onderzoek op de website https://luistertijd.nivel.nl/voor-zorgverleners gelezen. Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik heb goed over deelname aan het onderzoek kunnen nadenken. Ik heb het recht mijn toestemming op ieder moment weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven.
De bovenstaande verklaring is vereist

De volgende verklaring is optioneel.
Ik geef toestemming voor het maken van geluidsopnamen van mijn consulten met oudere patiënten met kanker voor onderzoeksdoeleinden. Ik weet dat de geluidsopnamen achter slot en grendel wordt bewaard binnen het onderzoeksinstituut NIVEL. Ik ben me ervan bewust dat de opnames niet voor juridische doeleinden gebruikt kunnen worden en niet openbaar gemaakt mogen worden.

Basisinformatie

Vul hier uw gegevens in zoals uw geslacht en leeftijd.Functie

Vul hieronder het ziekenhuis in waar uw werkt en uw huidige functie.

Communicatie met uw patiënten

We zouden graag meer willen weten over uw vaardigheden in het communiceren met uw patiënten. Wilt u het bolletje selecteren dat uw antwoord het beste weergeeft?


In welke mate acht u zichzelf in staat om tijdens uw consulten met patiënten… Zeer goed in staat Goed in staat Voldoende in staat Onvoldoende in staat
Op een begrijpelijke manier behandelopties uit te leggen aan uw patiënt?
Uw patiënt te helpen bij het omgaan met zijn/haar zorgen over de ziekte?
De mogelijke risico’s en voordelen van aanbevolen onderzoeken, procedure en behandelopties (inclusief medicatie) uit te leggen aan uw patiënt?
Empathie te tonen aan uw patiënt ten aanzien van zijn/haar probleem?
Verbale signalen van uw patiënt te herkennen en hier op te reageren?
Non-verbale signalen van uw patiënt te herkennen en hier op te reageren?
Effectief met uw patiënt te communiceren, ook al vindt u hem/haar nogal lastig?
Uw patiënt actief te betrekken bij de besluitvorming rondom de behandeling?
Uw zorgen en voorkeuren over mogelijke behandelopties met uw patiënt te delen?
Gedurende de laatste minuten van het consult de belangrijkste onderwerpen van het gesprek samen te vatten?
Een goede balans te vinden tussen uw agenda en de agenda van uw patiënt?
Alle vragen en zorgen van uw patiënt te behandelen binnen de tijd?
De psychologische, emotionele en sociale behoeften van uw patiënt te achterhalen?